درباره ما

بازرگانی راد شیمی در زمینه بازرگانی مواد شیمیایی، تجربه و تخصص را به هم آمیخته تا بتواند گامی موثر در جهت تهیه و تامین و همچنین واردات و صادرات کالاهای زیر برای مشتریان خود بردارد.

تیم متخصص ما در رشته های مختلف به شما کمک میکند تاانتخاب دقیق تر؛خرید مناسب تروترخیص سریع تر داشته باشید

درطول سالیان گذشته افتخار همکاری تعداد بی شماری از، شرکتها شاخصی راداشته ایم که تعدادی از انها به شرح ذیل میباشد

•شرکت ارایشی بهداشتی: کادوس پادینا؛ببک؛پاک رخ ؛دنیای ارایش؛

•شرکت دارویی:ارسطو؛داروپخش؛فارابی ؛اترا؛ثامنف؛پویا طب ؛رزآرا اسیا؛

‌•شرکت مواد شوینده و پاک کننده:تاژ؛رافونه؛پاکشو؛تندیس؛پاکسانف پاکنام

•شرکت تولیدی نوشابه و ابمیوه:کوکا؛زمزم شادلی ؛

تماس سریع